spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Prehľad bánk

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18 
815 63 Bratislava - Staré Mesto 
info@csob.sk
tel: +421 (0)2 5966-8844 
www.csob.sk
 

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Radlinského 10 
813 23 Bratislava - Staré Mesto 
csobsp.sk@csobsp.sk
tel: +421 (0)2 5988-7111 
fax: +421 (0)2 5988-7210 
www.csobsp.sk
 

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C 
811 02 Bratislava - Staré Mesto 
kontakt@ing.sk
tel: +421 (0)2 5934-6499 
fax: +421 (0)2 5293-1222 
www.ingcommercialbanking.sk

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5 
813 54 Bratislava - Staré Mesto 
info@otpbanka.sk
tel: +421 (0)2 5979-1111 
fax: +421 (0)2 5296-3484 
www.otpbanka.sk
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48 
832 37 Bratislava - Nové Mesto 
info@slsp.sk
tel: +421 (0)2 4862-1111 
fax: +421 (0)2 5862-8670 
www.slsp.sk

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3 
811 06 Bratislava - Staré Mesto 
tatrabanka@tatrabanka.sk
tel: +421 (0)2 5919-1111 
fax: +421 (0)2 5919-1110 
www.tatrabanka.sk
 

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava - Staré Mesto 
unitel@unicreditgroup.sk
tel: +421 (0)2 4950-1111 
fax: +421 (0)2 4950-3406 
www.unicreditbank.sk
 

Volksbank Slovensko, a.s.

Vysoká 9 
810 00 Bratislava - Staré Mesto 
market@volksbank.sk
tel: +421 (0)2 5965-1111 
fax: +421 (0)2 5965-1112 
www.volksbank.sk
 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava - Ružinov 
kontakt@vub.sk
tel: +421 (0)850 123000 
fax: +421 (0)2 5556-6656 
www.vub.sk