spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

O nás

Realitná kancelária ABA REALITY Sk s.r.o. predstavuje moderný profesionálny koncept strategického prístupu k sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Na trh s nehnuteľnosťami v Bratislave prinášame nové trendy v predajnej stratégii, inovatívne procesy v realitných činnostiach a vysoký komfort pre zákazníkov. V každej oblasti svojej činnosti kladieme dôraz na vysokú kvalitu poskytovaných služieb, ktoré spočívajú v diskrétnom, individuálnom a osobitom prístupe ku každému klientovi so zárukou serióznosti a spoľahlivosti. Kvalifikované právne služby, hypotekárne poradenstvo a odborné konzultácie pri realitných transakciách sú u nás samozrejmosťou. Nemáme ambíciu byť veľkou, neosobnou realitnou kanceláriou. Našou filozofiou je poskytovať profesionálne služby prostredníctvom vzdelaného a kvalitného tímu realitných maklérov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vzájomne úzko spolupracujú. Pozorne monitorujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme súčasné trendy ovplyvňujúce formovanie realitného trhu. Poznáme oblasť real estate, vieme ako pracuje developerský trh a máme cit pre individuálne potreby každého klienta. Disponujeme rozsiahlymi databázami nehnuteľností, klientov, záujemcov, úspešných developerov a aktuálnych projektov.

Vízia spoločnosti

Vidíme spokojných ľudí, ktorí získali nové bývanie vďaka našim kvalitným službám a skúseným realitným maklérom. Sme realitná kancelária prvej voľby - dlhodobý, rešpektovaný a vyhľadávaný partner pre klientov hľadajúcich profesionálne služby a komplexné poradenstvo.

Máme dostatok znalostí a skúseností, aby sme Vám mohli splniť aj tie najnáročnejšie priania.

Misia spoločnosti

Spoločnosť ABA REALITY Sk s.r.o. svojou činnosťou napĺňa nasledovné poslanie:

 • Svojimi schopnosťami a skúsenosťami pomáhať ľudom získavať ich nové bývanie,
 • Pomáhať firmám, podnikom a organizáciám vyhľadávať a získavať vhodné pracovné prostredie,
 • Poskytovať klientom kvalitné profesionálne služby a aktívne pristupovať k napĺňaniu ich potrieb a očakávaní,
 • Presadzovať morálku a etiku v realitnom sprostredkovaní,
 • Prispievať k zvyšovaniu kvality realitného prostredia.

Firemná kultúra

Základnými princípmi našej spoločnosti sú seriózne a férového jednanie, vzájomná spolupráca a podpora, tímové zmýšľanie a zmysel pre osobnú i spoločenskú zodpovednosti každého z nás. Charakteristickými črtami firemnej kultúry v našej realitnej kancelárii sú slušnosť, otvorenosť a sloboda v názoroch. Zakladáme si na úcte a rešpekte k ostatným kolegom, poskytujeme si priestor na konštruktívnu prezentáciu svojich podnetov i nápadov a vzájomne sa podporujeme. Správame sa férovo, dodržiavame dohody a navzájom si dôverujeme. Sme ohľaduplní k práci ostatných kolegov a ochotne im poskytujeme súčinnosť a spoluprácu. Vzájomne si zdieľame všetky informácie potrebné k zabezpečeniu našich povinností. Svojich pracovníkov vedieme k vysokej kultivovanosti prejavu, takte a diskrétnosti. Snažíme sa v nich budovať túžbu mať veľké ambície, napĺňať odvážne ciele a zvládať úspechy. Vedieme ich k sebareflexii, schopnosti vedieť sa poučiť z vlastných chýb a k prevzatiu zodpovednosti za výsledky svojej práce. Podporujeme vzdelávanie, osobnostný rozvoj a kariérny rast na našich zamestnancov. Vzájomne si poskytujeme spätnú väzbu o fungovaní procesov i smerovaní spoločnosti a uisťujeme sa, že svojou každodennou činnosťou prispievame k napĺňaniu našej vízie.

Hodnoty spoločnosti

 • Orientujeme sa na klienta, plníme jeho individuálne potreby a prekonávame očakávania,
 • Sme poctiví a transparentní, konáme bezúhonne a dodržiavame svoje záväzky,
 • Trúfame si byť novodobí, odmietame zastarané procesy a vytvárame trendy,
 • Cieľavedome a systematicky kráčame za úspechom ako jeden tím,
 • Pracujeme odhodlane a s nadšením pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov,
 • Podporujeme našich pracovníkov v odbornom a osobnom rozvoji,
 • Ku každému človeku sa správame otvorene, čestne a s úctou,
 • Pristupujeme zodpovedne k bezpečnosti práce a ochrane zdravia našich pracovníkov,
 • Sme ohľaduplní k životnému prostrediu a spoločnosti.

Tešíme sa na Vás .
Team ABA REALITY Sk s.r.o.