http://www.abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/301582amhafen_bild_unten_web_1.jpg http://www.abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/768128slides1.jpg
Čo je vlastne hypotéka ?

 

 

Dlhodobý spotrebiteľský (spotrebný) úver, ktorého účelom je financovanie čohokoľvek. Podmienkou poskytnutia hypotéky je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotéka oveľa nižšie úročenie a hlavne dlhšiu dobu splatnosti (1 až 45 rokov) ako klasický spotrebiteľský (spotrebný) úver bez zabezpečenia.
Hypotéka, na rozdiel od hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách, môže byť poskytnutá aj do výšky 100 a viac percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti.
Hypotéka môže byť aj kombinácia dvoch úverových produktov, a to spotrebiteľského (spotrebného) a hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách. Banky a iné spoločnosti poskytujúce iný typ úveru ako hypotekárny úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou Bankou Slovenska. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

HYPOTEKÁRNY ÚVER

Je v zmysle zákona o bankách dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotekárny úver najnižšie úročenie. Maximálna výška hypotekárneho úveru je zákonom stanovená.
Hypotekárny úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klientovi môže byť poskytnutá štátna podpora, ak ju štát poskytuje. Hypotekárny úver spolu so spotrebným úverom môže byť poskytnutý aj na viac ako 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Vtedy však ide o kombinovaný úverový produkt – hypotekárny a spotrebný úver. Úroková sadzba hypotekárneho ako aj spotrebného úveru je zväčša rovnaká.
Podľa zákona o bankách č. 483/2001 Z.z.: „Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti od 4 do 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

  • a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • c) vysporiadanie spoluvlastníckych podielov,
  • d) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
  • e) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až
  • d), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou,
  • f) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až
  • d), ktorý nie je hypotekárnym úverom.”